Du er her:

articleimage

Om Asphaugen barnehage


ÅPNINGSTID:

Kl 07.00 - kl 16.30

AVDELINGENE:

1-3 års avdelinger: Prestekragen, Hvitveisen og Rødkløveren

3-6 års avdelinger: Blåklokka, Tusenfryd og Hestehoven

Barnehagen har 94 barn og 127 plasser.

HISTORIKK:

Barnehagen åpnet 25. februar 1991 med 4 avdelinger (Prestekragen, Hvitveisen, Blåklokka og Tusenfryd). Høsten 2007 utvidet vi med 2 avdelinger til (Rødkløveren og Hestehoven).

VÅRE VERIDER:

Vi er til stede for barna og gir omsorg:

* Vi tar ditt barn på alvor og støtter det gjennom hverdagens utfordringer og gleder.

* Vi tar vare på barnas særegenhet.

* Vi er voksne som er med i øyeblikkene og som møter DITT barns blikk med anerkjennelse og engasjement.

Trivsel for alle: Alle små og store betyr noe og er viktige for felleskapet.

Glede og humor: Lek og latter kjennetegner hverdagen for liten og stor.